Algemene Voorwaarden / Disclaimer

Algemene voorwaarden Offerteland.com.
 
Offerteland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 14072183
 
Definities:
Offerteland.com: het bedrijf dat bemiddelt bij het tot stand komen van contacten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Opdrachtgever: degene die een offerte aanvraagt.
Opdrachtnemer: het bedrijf dat een offerte uitbrengt.
 
1. De uitgebrachte offertes zijn kosteloos en vrijblijvend.
2. De door de opdrachtgever aangeleverde informatie wordt enkel en alleen doorgezonden naar opdrachtnemers met als doel een passende offerte naar de opdrachtgever uit te brengen.
3. Offerteland.com heeft het recht de door opdrachtgevers aangeleverde informatie, voordat deze naar opdrachtnemers wordt doorgezonden, te controleren.
4. Bij vermoeden van onjuiste informatie heeft Offerteland.com het recht om de offerte-aanvraag niet door te sturen naar opdrachtnemers. Door de opdrachtgever kunnen aan de offerte-aanvraag geen rechten worden ontleend.
5. Offerteland.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor materiele en/of immateriele schade veroorzaakt door een opdrachtnemer. Offerteland.com brengt opdrachtgevers alleen in contact met vooraf geselecteerde opdrachtnemers.
6. Elke offerte-aanvraag wordt zo spoedig mogelijk doorgezonden naar opdrachtnemers.
7. Offerteland.com behoudt zich alle rechten voor om deze algemene voorwaarden zonder aankondiging vooraf, te muteren.
 
 
Disclaimer
Mocht er op deze website een of meerdere fouten en/of vergissingen voorkomen, dan aanvaardt Offerteland.com hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Indien u als opdrachtgever of opdrachtnemer interesse heeft in meer informatie, neem dan contact met ons op. We geven u graag tekst en uitleg. Het gebruik van deze website houdt automatisch acceptatie van deze disclaimer in.